Doelstelling Beweegpark

Aanleiding

Een aantal betrokken inwoners van Zoetermeer heeft in 2015 het initiatief genomen om te komen tot een beweegpark.  Dit mede naar aanleiding van de oproep in de pers van wethouder Robin Paalvast dat inwoners van Zoetermeer meer zouden moeten bewegen en in de wetenschap dat er bij het Noord Aa naast het clubhuis van de Roadrunners Zoetermeer ruim 1000 m2 gemeentegrond vrij zou komen. Heel snel daarna was er overleg met de gemeente en is het plan gepresenteerd:  het aanleggen van een Openbaar Beweegpark in een groene omgeving gelegen aan het Lange Land naast het clubhuis van de Roadrunners ZTM.

Doelstelling

Doel is het bevorderen van de gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen en ouderen door het faciliteren, stimuleren en bevorderen van lichaamsbeweging, sport en fitness alsmede het stimuleren van sociale contacten en het bestrijden van eenzaamheid. Beweging en een gezonde leefstijl kan zeker ook voor ouderen een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Het Beweegpark is een openbaar beweegpark met een ouderen beweegtuin volgens het concept van Olga Commandeur (http://olgacommandeur.nl), een jeu de boule baan, een 100 meter lange inloopbaan, in het hart van het park is ruimte voor fitness ( ook voor mensen met een beperking) bootcamp en een free run parkours.

Vanuit de stichting Beweegpark wordt de samenwerking gezocht met diverse instanties  en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg en gezondheid

Steun voor het initiatief

Veel organisaties hebben laten weten achter het initiatief voor het Beweegpark te staan. Genoemd worden: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer, Directie van de Reinier Haga Groep ( Lange Land ziekenhuis te Zoetermeer, het Leyweg ziekenhuis Den Haag, en het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft), met straks de Orthopedische kliniek in Zoetermeer als speerpunt. Fundis Gouda, Vierstroom Zorg Thuis, Zorg en Zekerheid Leiden, Montagne stichting, Stichting Boschuysen, In Beweging, Verpleeghuizen Welthuis in Zoetermeer, Fonds 1818,  Rabo bank Stimuleringsfonds, LVC fonds, Roadrunners Zoetermeer, Scouting Pocahontas, Parkour disciplines.