Recent Posts

Het beweegpark Noord Aa is open. 

Het beweegpark is weer open!

Met het loslaten van de coronamaatregelen is het Beweegpark Noord Aa weer volledig open.

We hopen dat er weer intensief gebruik gemaakt wordt van het park. Blijven bewegen en een beetje sporten is voor iedereen heel belangrijk!

 

PlANNEN VOOR EEN NIEUW TOESTEL

We hebben plannen om het beweegpark uit te breiden met een nieuw toestel. Lees hierover verder in de rubriek Nieuws.

 

DANK AAN DE DONATEURS

Beste donateurs,
Mede dank zij uw bijdragen is het Beweegpark gerealiseerd.
Wij zien dat er druk van het park gebruik wordt gemaakt. Het voorziet duidelijk in een behoefte.
Het onderhoud, verzekeringen en afschrijvingskosten gaan echter gewoon door en dat vergt de nodige euro’s.
Daarom doen wij voor 2023 weer een beroep op uw steun in de vorm van een jaarlijkse donatie van tenminste € 15,= .
Het rekeningnummer is: NL 14 RABO 0307 9093 28 t.n.v. Stichting Noord Aa Fit.
Mogen wij weer op u rekenen? Alvast dank daarvoor!
Bestuur Stichting Beweegpark Noord AA Fit,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________

Vanaf zomer 2019 is in Zoetermeer het Beweegpark Noord Aa open en voor iedereen toegankelijk.

Het beweegpark Noord Aa bevindt zich aan de rand van het Noord Aa in de wijk De Leyens, naast het clubgebouw van de Road Runners Zoetermeer.

ADRES Lange Land 14, 2725 KZ Zoetermeer

DOELSTELLING

Het beweegpark is een buitenlocatie waar iedereen kan bewegen en anderen kan ontmoeten, en is voor iedereen toegankelijk. Het park heeft een afwisselende inrichting, voor jong en oud. Het park bestaat uit een ouderen beweegtuin volgens het concept van Olga Commandeur (http://olgacommandeur.nl), een jeu de boule baan, een ca 100 meter lange inloopbaan. En in het hart van het park is ruimte voor fitness (ook voor mensen met een beperking), bootcamp en een free run parcours.

Doel is het bevorderen van de gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen/ouderen door het faciliteren, stimuleren en bevorderen van lichaamsbeweging, sport en fitness alsmede het stimuleren van sociale contacten. Beweging en een gezonde leefstijl kunnen zeker ook voor ouderen een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Vanuit de stichting Beweegpark wordt de samenwerking gezocht met diverse instanties  en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg en gezondheid.

DONATIE

Het beweegpark is 3 juli 2019 officieel geopend. De eerste ervaringen zijn zeer positief, iedere dag zijn er bezoekers, die actief aan de slag zijn met de diverse mogelijkheden van het park.

Om ervoor te zorgen dat het beweegpark schoon blijft en de toestellen goed worden onderhouden en veilig gebruikt kunnen worden kunnen we niet zonder financiële steun.

We rekenen dan ook op een bijdrage van mensen die ons als donateur willen steunen. U kunt voor €15,00 per jaar donateur worden. Meer mag natuurlijk ook!

Wilt u donateur worden? Stort dan minimaal € 15,00 op rekeningnummer NL14 RABO 0307909328 ten name van Stichting Noord Aa Fit.