Het beweegpark Noord Aa is open. 

Jasper Harteveld ontvangt sportpenning 

Namens de gemeente Zoetermeer ontving Jasper Harteveld woensdag 31 januari een sportpenning voor onder andere zijn succesvolle inspanningen om Beweegpark Noord Aa te realiseren. Wethouder Sport Ronald Weerwag overhandigde deze blijk van grote waardering aan Jasper in de kantine van Road Runners Zoetermeer.

“Jasper Harteveld heeft een indrukwekkende en uiteenlopende staat van dienst”, vertelt de wethouder. “Zijn enthousiasme en tomeloze energie waren essentieel bij de totstandkoming van het Beweegpark. Hij is sociaal en betrokken en tot op de dag van vandaag actief om inwoners tot bewegen te brengen.”

EEN NIEUW TOESTEL OP HET BEWEEGPARK

Vanaf 1 september 2023 is het beweegpark uitgebreid met een nieuw toestel, touwslingeren oftewel battle ropes. Een eventuele financiële bijdrage in de kosten stellen wij zeer op prijs. U kunt daarvoor gebruik maken van de onderstaande QR code.

 

 

Olga Commandeur was op het beweegpark.

Op 25 augustus 2023 heeft Olga Commandeur een workshop op het beweegpark gegeven. Daarnaast waren er die middag nog andere activiteiten. Zie onder NIEUWS voor een verslag van de middag met foto’s.

Locatie

Het beweegpark Noord Aa bevindt zich aan de rand van het Noord Aa in de wijk De Leyens, naast het clubgebouw van de Road Runners Zoetermeer.

ADRES Lange Land 14, 2725 KZ Zoetermeer

We hopen dat het park intensief gebruikt wordt. Blijven bewegen en een beetje sporten is voor iedereen heel belangrijk!

DONATIE

Het beweegpark is 3 juli 2019 officieel geopend. De ervaringen zijn zeer positief, iedere dag zijn er bezoekers, die actief aan de slag zijn met de diverse mogelijkheden van het park. Om ervoor te zorgen dat het beweegpark schoon blijft en de toestellen goed worden onderhouden en veilig gebruikt kunnen worden kunnen we niet zonder financiële steun.

We rekenen dan ook op een bijdrage van mensen die ons als donateur willen steunen. U kunt voor €15,00 per jaar donateur worden. Meer mag natuurlijk ook!

Wilt u donateur worden? Stort dan minimaal € 15,00 op rekeningnummer NL14 RABO 0307909328 ten name van Stichting Noord Aa Fit. Dat kan via de onderstaande QR code

 

DOELSTELLING

Het beweegpark is een buitenlocatie waar iedereen kan bewegen en anderen kan ontmoeten, en is voor iedereen toegankelijk. Het park heeft een afwisselende inrichting, voor jong en oud. Het park bestaat uit een ouderen beweegtuin volgens het concept van Olga Commandeur (http://olgacommandeur.nl), een jeu de boule baan, een ca 100 meter lange inloopbaan. En in het hart van het park is ruimte voor fitness (ook voor mensen met een beperking), bootcamp en een free run parcours.

Doel is het bevorderen van de gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen/ouderen door het faciliteren, stimuleren en bevorderen van lichaamsbeweging, sport en fitness alsmede het stimuleren van sociale contacten. Beweging en een gezonde leefstijl kunnen zeker ook voor ouderen een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Vanuit de stichting Beweegpark wordt de samenwerking gezocht met diverse instanties  en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg en gezondheid.

 

DANK AAN DE DONATEURS

Beste donateurs,
Mede dankzij uw bijdragen is het Beweegpark gerealiseerd.
Wij zien dat er druk van het park gebruik wordt gemaakt. Het voorziet duidelijk in een behoefte. Het onderhoud, verzekeringen en afschrijvingskosten gaan echter gewoon door en dat vergt de nodige euro’s. Daarom doen wij voor 2023 weer een beroep op uw steun in de vorm van een jaarlijkse donatie van tenminste € 15,= . Mogen wij weer op u rekenen? Alvast dank daarvoor!
Bestuur Stichting Beweegpark Noord AA Fit,