Bereikbaarheid Beweegpark Noord Aa

Adres Beweegpark Noord Aa

Het beweegpark is te vinden aan de noordelijke kant van Zoetermeer,  in de wijk De Leyens, naast het clubgebouw van de Road Runners Zoetermeer en aan de rand van het Noord Aa.

Het adres is: Het Lange Land 14, 2725 KZ,  Zoetermeer

Zie ook de afbeelding hiernaast.

Het beweegpark is goed bereikbaar, per fiets, auto en bus (lijn 70 richting Noordhove, halte Redelaan). Er is voldoende parkeergelegenheid.

Stichting Noord-AA Fit

Opgericht 15 oktober 2015.
ANBI status RSIN nr. 855.628.261
KVK nr.64351149

Bestuur:

voorzitter:            Jasper Harteveld
secretaris:             Liesbeth Edelbroek
penningmeester: Peter van Zijp
lid:                          Reggy Laatsch

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten.

Contact

beweegpark@outlook.com

www.facebook.com/BeweegparkNoordAaZoetermeer

Donateur worden?

Dit kan met een minimumbedrag van €15,-  per jaar, via Facebook of via rekeningnummer NL 14 RABO 0307 909328  ter attentie van Stichting Noord AA Fit.

Toegang

Het beweegpark is een openbaar park en voor iedereen toegankelijk.

Met de gemeente Zoetermeer is overeengekomen dat het beweegpark niet toegankelijk is voor partijen die opereren met een winstoogmerk. Commerciële partijen die werkzaam zijn op het gebied van fitness, cross fit, bootcamp etc en het beweegpark willen gebruiken in het kader van het aanbieden van hun programma, hebben geen vrije toegang tot het beweegpark. Dit kan uitsluitend na toestemming van de Stichting Noord Aa Fit en onder (financiële) voorwaarden. Afhankelijk van de frequentie van het gebruik van het beweegpark vraagt de stichting een donatie van deze partijen. Uitgangspunt voor een wekelijks gebruik van het beweegpark is een donatie van € 250,- op jaarbasis. Partijen die op deze wijze gebruik willen maken van het beweegpark worden verzocht contact op te nemen met de Stichting via beweegpark@outlook.com