Recent Posts

Wat gebeurt er zoal rondom het beweegpark.

Plannen voor een nieuw toestel: touwslingeren

Het Beweegpark Noord Aa bestaat inmiddels bijna 4 jaar. Na de opening in juli 2019 hebben velen de weg naar het beweegpark gevonden, van professionele sporters tot ouders en grootouders met kleine kinderen. We zijn vanzelfsprekend erg blij met deze belangstelling.

Op het park ligt achterin nog een stuk grond braak waar we toendertijd wel plannen voor hadden maar niet de financiële middelen. We denken daarbij aan een vaste touwslingervoorziening (battle ropes). De foto laat zien wat we hiermee bedoelen.

Heel graag zouden we toch onze plannen willen realiseren. Dat kan alleen als we daarvoor het benodigde budget bij elkaar kunnen krijgen. Dat proberen we de komende maanden te bereiken, o.a. door het aanspreken van subsidiemogelijkheden.  De provincie Zuid-Holland heeft reeds een bedrag toegezegd. Maar we hebben nog ca €2500,- nodig. Daarom doen we een oproep aan alle bezoekers en gebruikers van het beweegpark.

Wilt u een bijdrage leveren aan het realiseren van dit nieuwe toestel door het storten van een door u zelf te bepalen bedrag op rekeningnummer:

NL 14 RABO 0307 9093 28 t.n.v. Stichting Noord Aa Fit.

Onder vermelding van battle ropes.

Mogen wij rekenen op uw steun? Alvast dank daarvoor!
Bestuur Stichting Beweegpark Noord AA Fit.

10 jaar Zoetermeer on Stage.

 

Zoetermeer on Stage bestaat 10 jaar. Vanuit het beweegpark doen we al een aantal jaren mee om VMBO-leerlingen te helpen in hun oriëntatie op beroepen in de sfeer van sport en gezondheid. Ook dit jaar (2023) doet het beweegpark mee aan Zoetermeer on Stage, voor de vierde keer op rij.

Op 30 maart 2023 hebben wij 35 leerlingen in twee groepen (een ochtend- en een middagprogramma) op het beweegpark ontvangen en hen een gevarieerd programma geboden. Daarin kregen zij informatie over verdere opleidingsmogelijkheden en konden ze -door te sporten – ook een beetje voelen aan wat het betekent om anderen tot bewegen te stimuleren.

Met inzet van de vrijwilligers van het beweegpark werd het een geslaagde dag. Het mooie zonnige weer hielp daarbij.

De foto’s geven een impressie.

Deelname aan Zoetermeer on Stage.

 

Ook in 2022 doet het beweegpark mee aan Zoetermeer on Stage. Zoetermeer on Stage helpt VMBO leerlingen in hun oriëntatie op hun beroepsmogelijkheden.

Op 7 juni  zullen wij zowel in de ochtend als in de middag een aantal leerlingen ontvangen op het beweegpark en hen een kijkje geven in de keuken van sport en bewegen.

Het beweegpark is weer open.

 

Met de volgende stap in de versoepeling van de corona maatregelen is besloten het beweegpark ook weer te openen.  Op 19 mei zijn de hekken verwijderd en is het park weer voor iedereen toegankelijk.

Vrijwilligers hebben de dag daarvoor het beweegpark een ‘frisse beurt’ gegeven zodat alles er piek fijn uit ziet.

We gaan ervan uit dat men bij het gebruik van het park op gepaste afstand van elkaar blijft en de 1,5 m afstand blijft hanteren.

Veel plezier!

Wanneer gaat het beweegpark weer open?

Wij krijgen met enige regelmaat vragen wanneer het beweegpark weer open gaat.

Zeker nu er beperkte mogelijkheden zijn om in kleine groepjes buiten te sporten.

Vanuit de stichting kunnen wij niet waarborgen dat men zich op het beweegpark netjes aan de corona regels zal houden en op afstand en in kleine groepjes gaat sporten.

Het beweegpark blijft daarom– mede in overleg met de gemeente- gesloten. Wij sluiten ons aan bij de regels die gelden voor sportscholen. Dus zodra deze zonder allerlei beperkingen weer open zijn, gaat het beweegpark ook open.

Onverlaten verwijderen het hekwerk

In het weekend van 27- 28 maart hebben onverlaten een deel van de aangebrachte omheining verwijderd. Dit moet georganiseerd zijn. Want zonder gereedschap krijgt men de schroeven van de bevestiging niet los! Het getuigt van heel weinig respect dat men de corona regels aan de laars lapt en het eigendom van anderen beschadigt. Er past maar 1 woord, schandalig!!.

De burgemeester bezoekt het beweegpark

In zijn rondgang door de wijken van Zoetermeer heeft de nieuwe burgemeester, Michel Bezuijen, op 20 november een bezoek gebracht aan het beweegpark. Jasper Harteveld ontving hem bij het park en gaf een korte toelichting op de ontstaansgeschiedenis en de vele mogelijkheden die het beweegpark voor jong en oud biedt.

Een sportief evenement

IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS IS BESLOTEN DIT EVENEMENT UIT TE STELLEN.

Op zondag 19 april gaan we s middags op het beweegpark een leuk en gevarieerd programma organiseren. Iedereen, jong en oud,  kan meedoen. Zet de datum alvast in uw agenda.

Het Beweegpark is aanwezig bij Zoetermeer on Stage

Donderdag 12 maart 2020 is de Beroependag voor het VMBO van Zoetermeer on Stage in de Dutch Informatie Factory (DIF). Ook het beweegpark is dit jaar weer van de partij. De Doedag doen wij op lokatie, op het beweegpark. Maar dan niet op 26 maart maar op ons eigen evenement op 19 april as.

Zie ook de website: https://www.zoetermeeronstage.nl/

Het Beweegpark doet mee aan het Sportakkoord.

Donderdag 13 februari 2020 is tijdens het Sportgala het Sportakkoord getekend. Een groot aantal organisaties verbindt zich hierin om initiatieven te ontplooien om mensen ertoe te stimuleren om meer te gaan bewegen en sporten. Ook het beweegpark gaat zich in samenwerking met Palet Welzijn hiervoor inzetten.

De sponsorborden zijn geplaatst.

Met dank aan onze sponsors zijn langs de rand van het park een aantal reclameborden geplaatst. Met hun financiële bijdrage helpen zij ons bij het onderhoud en beheer van het beweegpark.  Daarvoor willen we hen zeer bedanken!

Vrijwilligers aan het werk

Een aantal mensen helpt ons als vrijwilliger bij het schoonhouden en beheren van het beweegpark. Met enige regelmaat zijn ze dan ook op het park te vinden om opgewaaide bladeren en opgeschoten onkruid te verwijderen. Mensen bedankt!

Nieuwspagina

Nieuws 2 volgt