Wat gebeurt er zoal rondom het beweegpark.

Nieuwspagina

 

Jasper Harteveld ontvangt sportpenning

Namens de gemeente Zoetermeer ontving Jasper Harteveld woensdag 31 januari een sportpenning voor onder andere zijn succesvolle inspanningen om Beweegpark Noord Aa te realiseren. Wethouder Sport Ronald Weerwag overhandigde deze blijk van grote waardering aan Jasper in de kantine van Road Runners Zoetermeer.

“Jasper Harteveld heeft een indrukwekkende en uiteenlopende staat van dienst”, vertelt de wethouder. “Zijn enthousiasme en tomeloze energie waren essentieel bij de totstandkoming van het Beweegpark. Hij is sociaal en betrokken en tot op de dag van vandaag actief om inwoners tot bewegen te brengen.”

Nationale Sportweek 2023

Van 15 tot en met 24 september 2023 is de 20ste editie van de Nationale Sportweek. Die week worden er door heel Zoetermeer heen verschillende activiteiten georganiseerd. Zie daarvoor het Streekblad van 31 augustus en 7 september 2023.

Ook het beweegpark doet mee. Op vrijdagmiddag 15 september zijn van 13.00-16.00 uur vrijwilligers aanwezig om te ondersteunen bij het gebruik van de toestellen. Speciale aandacht is er ook voor het free runnen.

Olga Commandeur op het beweegpark.

Onder prachtige weersomstandigheden heeft Olga Commandeur op 25 augustus een workshop verzorgd. Veel mensen hadden de weg naar het beweegpark gevonden en lieten zich door het grote enthousiasme van Olga stimuleren om met haar mee te doen. De voeten gingen van de vloer en de handen in de lucht. En ook touwtje springen, touwtrekken en planken kwamen aan bod.

 

Vervolgens nam  Reggy Laatsch van Parkour Disciplines de mensen mee in oefeningen van free running en free bewegen. Leuk om te zien hoe je met weinig attributen balans kunt vinden in bewegen.

Twee medewerkers van Impact/Fysio experts waren aanwezig voor het afnemen van een fittest. Met eenvoudige oefeningen en het meten van bloeddruk en hartslag kreeg men een goed indicatief beeld van je algemene conditie.

We kijken terug op een zeer geslaagde middag.Wellicht wordt het een jaarlijkse traditie.

Een nieuw toestel: touwslingeren

Het Beweegpark Noord Aa bestaat inmiddels bijna 4 jaar. Na de opening in juli 2019 hebben velen de weg naar het beweegpark gevonden, van professionele sporters tot ouders en grootouders met kleine kinderen. We zijn vanzelfsprekend erg blij met deze belangstelling.

Op het park is nog ruimte voor een nieuw toestel. We denken daarbij aan een vaste touwslingervoorziening (battle ropes). 

Met ingang van september 2023 is deze uitbreiding gerealiseerd.

De provincie Zuid-Holland heeft een subsidie toegekend voor een deel van de kosten. Voor de overige kosten doen we een oproep aan alle bezoekers en gebruikers van het beweegpark om een door u zelf te bepalen bedrag te storten via de QR code of rechtstreeks op rekeningnummer:

NL 14 RABO 0307 9093 28 t.n.v. Stichting Noord Aa Fit.

Onder vermelding van battle ropes.

Mogen wij rekenen op uw steun? Alvast dank daarvoor!
Bestuur Stichting Beweegpark Noord AA Fit.

Nieuwspagina

10 jaar Zoetermeer on Stage.

 

Zoetermeer on Stage bestaat 10 jaar. Vanuit het beweegpark doen we al een aantal jaren mee om VMBO-leerlingen te helpen in hun oriëntatie op beroepen in de sfeer van sport en gezondheid. Ook dit jaar (2023) doet het beweegpark mee aan Zoetermeer on Stage, voor de vierde keer op rij.

Op 30 maart 2023 hebben wij 35 leerlingen in twee groepen (een ochtend- en een middagprogramma) op het beweegpark ontvangen en hen een gevarieerd programma geboden. Daarin kregen zij informatie over verdere opleidingsmogelijkheden en konden ze -door te sporten – ook een beetje voelen aan wat het betekent om anderen tot bewegen te stimuleren.

Met inzet van de vrijwilligers van het beweegpark werd het een geslaagde dag. Het mooie zonnige weer hielp daarbij.

De foto’s geven een impressie.

Deelname aan Zoetermeer on Stage.

 

Ook in 2022 doet het beweegpark mee aan Zoetermeer on Stage. Zoetermeer on Stage helpt VMBO leerlingen in hun oriëntatie op hun beroepsmogelijkheden.

Op 7 juni  zullen wij zowel in de ochtend als in de middag een aantal leerlingen ontvangen op het beweegpark en hen een kijkje geven in de keuken van sport en bewegen.

Het beweegpark is weer open.

 

Met de volgende stap in de versoepeling van de corona maatregelen is besloten het beweegpark ook weer te openen.  Op 19 mei zijn de hekken verwijderd en is het park weer voor iedereen toegankelijk.

Vrijwilligers hebben de dag daarvoor het beweegpark een ‘frisse beurt’ gegeven zodat alles er piek fijn uit ziet.

We gaan ervan uit dat men bij het gebruik van het park op gepaste afstand van elkaar blijft en de 1,5 m afstand blijft hanteren.

Veel plezier!

Wanneer gaat het beweegpark weer open?

Wij krijgen met enige regelmaat vragen wanneer het beweegpark weer open gaat.

Zeker nu er beperkte mogelijkheden zijn om in kleine groepjes buiten te sporten.

Vanuit de stichting kunnen wij niet waarborgen dat men zich op het beweegpark netjes aan de corona regels zal houden en op afstand en in kleine groepjes gaat sporten.

Het beweegpark blijft daarom– mede in overleg met de gemeente- gesloten. Wij sluiten ons aan bij de regels die gelden voor sportscholen. Dus zodra deze zonder allerlei beperkingen weer open zijn, gaat het beweegpark ook open.

Onverlaten verwijderen het hekwerk

In het weekend van 27- 28 maart hebben onverlaten een deel van de aangebrachte omheining verwijderd. Dit moet georganiseerd zijn. Want zonder gereedschap krijgt men de schroeven van de bevestiging niet los! Het getuigt van heel weinig respect dat men de corona regels aan de laars lapt en het eigendom van anderen beschadigt. Er past maar 1 woord, schandalig!!.

De burgemeester bezoekt het beweegpark

In zijn rondgang door de wijken van Zoetermeer heeft de nieuwe burgemeester, Michel Bezuijen, op 20 november een bezoek gebracht aan het beweegpark. Jasper Harteveld ontving hem bij het park en gaf een korte toelichting op de ontstaansgeschiedenis en de vele mogelijkheden die het beweegpark voor jong en oud biedt.

Een sportief evenement

IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS IS BESLOTEN DIT EVENEMENT UIT TE STELLEN.

Op zondag 19 april gaan we s middags op het beweegpark een leuk en gevarieerd programma organiseren. Iedereen, jong en oud,  kan meedoen. Zet de datum alvast in uw agenda.

Het Beweegpark is aanwezig bij Zoetermeer on Stage

Donderdag 12 maart 2020 is de Beroependag voor het VMBO van Zoetermeer on Stage in de Dutch Informatie Factory (DIF). Ook het beweegpark is dit jaar weer van de partij. De Doedag doen wij op lokatie, op het beweegpark. Maar dan niet op 26 maart maar op ons eigen evenement op 19 april as.

Zie ook de website: https://www.zoetermeeronstage.nl/

Het Beweegpark doet mee aan het Sportakkoord.

Donderdag 13 februari 2020 is tijdens het Sportgala het Sportakkoord getekend. Een groot aantal organisaties verbindt zich hierin om initiatieven te ontplooien om mensen ertoe te stimuleren om meer te gaan bewegen en sporten. Ook het beweegpark gaat zich in samenwerking met Palet Welzijn hiervoor inzetten.

De sponsorborden zijn geplaatst.

Met dank aan onze sponsors zijn langs de rand van het park een aantal reclameborden geplaatst. Met hun financiële bijdrage helpen zij ons bij het onderhoud en beheer van het beweegpark.  Daarvoor willen we hen zeer bedanken!

Een impressie van de workshop op 25 aug 2023

Er zijn van de workshop vele foto’s gemaakt. Op Facebook kun je de foto’s vinden die zijn gemaakt door Wim Bras, Ron Jenner en Gerard Warmerdam, onder hun accounts. Hier onder een kleine selectie.

Vrijwilligers aan het werk

Een aantal mensen helpt ons als vrijwilliger bij het schoonhouden en beheren van het beweegpark. Met enige regelmaat zijn ze dan ook op het park te vinden om opgewaaide bladeren en opgeschoten onkruid te verwijderen. Mensen bedankt!

Nieuws

Nieuws 2 volgt

Nieuwspagina

Nieuws 2 volgt